Sací vozy / Fichtner & Weiss - odbornost a vstřícný přístup

Sací vozy / Fichtner & Weiss - odbornost a vstřícný přístup

Vítejte ve společnosti ,,Sací vozy - Fichtner & Weiss "

Provádíme komplexní technologické čištení jímek, septiků, lapolů

, čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic apod.